srende
srende
Telefon
+381 11 334 17 34
Kontakt email
office@jeremic-legal.com
Pitajte nas

Oblasti rada

Oblasti rada

Naš pravni tim klijentima nudi sveobuhvatno pravno savetovanje i pružanje pravnih usluga u svim bitnim privrednim i pravnim oblastima.

 

Bankarstvo i finansije

Advokatska kancelarija „Jeremić legal“ klijentima pruža sve vidove pravne pomoći u komunikaciji sa relevantnim finansijskim institucijama, kako u Srbiji tako i globalno. Naš pravni tim poseduje obimno iskustvo na polju analize i usavršavanja regulatornog okvira finansijskog sistema Republike Srbije. Naša praksa u sferi bankarstva i finansija uključuje:

 

 • Generalno bankarstvo;
 • Projektno finansiranje i akvizicije;
 • Restrukturiranje, akvizicija ili prodaja NPL portfolija;
 • Faktoring;
 • Pružanje saveta u vezi regulatornih finansijskih okvira Republike Srbije i RCG;
 • Usluge platnog prometa.

Real Estate

Naša kancelarija pruža širok dijapazon usluga u oblasti građevinarstva i real estate-a generalno, kao sferi čiji se pravni okvir neprestano menja i dopunjuje. Naši advokati učestvovali su u velikom broju akvizicija i prodaja zemljišta i objekata stambene i poslovne namene na teritoriji RS i RCG, kao i u građevinskim projektima koji su podrazumevali angažovanje od momenta pribavljanja zemljišta do momenta prodaje stambenih i poslovnih prostora. Naša praksa u ovoj oblasti podrazumeva:

 

 • Finansiranje građevinskih projekata;
 • Akvizicije i prodaje zemljišta;
 • Kupovine i prodaje stambenih i poslovnih celina/objekata;
 • Analizu tržišta nepokretnosti;
 • Posredovanje prilikom akvizicija i prodaja;
 • Pravno rukovođenje građevinskim projektima.

Kompanijsko pravo i M&A

Advokatska kancelarija „Jeremić legal“ klijentima nudi pružanje svih vrsta pravne pomoći koja je vezana za spajanja i akvizicije. Naši advokati su organizovali i učestvovali u velikom broju domaćih i međunarodnih akvizicija na našem tržištu. Sem toga, naš pravni tim nudi i sve vrste pravnih usluga u oblasti kompanijskog, ugovornog i generalno komercijalnog prava. U ovoj sferi naša praksa uključuje:

 

 • Spajanja i akvizicije;
 • Rukovođenje investicijama i investicionim fondovima;
 • Pravni i ekonomski Due diligence;
 • Privredne parnice i arbitraže;
 • Kompanijsko i komercijalno pravo;
 • Osnivanje biznisa/privrednog društva na teritoriji RS i RCG;
 • Ugovorno pravo.

Radno pravo

Jedan od osnovnih preduslova uspešnog poslovanja jeste kvalitetan i pravno besprekorno regulisan odnos između radnika i poslodavca koji kao rezultat ima dobru radnu atmosferu. Naš pravni tim je angažovan na brojnim projektima koji su za zadatak imali posredovanje u odnosima između radnika i poslodavaca u postupcima spajanja i akvizicija, izradu kompanijske pravne regulative i analizu usklađenosti iste sa pravnim propisima RS i RCG kao i sudsko i arbitražno zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima. Naša praksa na ovom polju podrazumeva:

 

 • Izradu radnopravnih akata (pravilnika o radu, pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, ugovora o radu itd) i analizu usklađenosti istih sa pozitivnopravnim propisima;
 • Posredovanje u slučajevima sindikalnog pregovaranja;
 • Organizaciju i edukaciju HR službi;
 • Restrukturiranje, otpuštanje i tehnološki viškovi.

Bankrot, restrukturiranje i stečaj

Naš pravni tim ima široko višegodišnje iskustvo u pravnom savetovanju i vođenju klijenata kroz stresno iskustvo spašavanja kompanije od bankrota kroz postupak restrukturiranja, kao i u vođenju istih kroz sudske postupke stečaja, reorganizacije i likvidacije. Naša praksa na ovom polju podrazumeva:

 

 • Pravno savetovanje i učestvovanje u postupku pripreme plana reorganizacije;
 • Pravno zastupanje u postupku stečaja, sa posebnim osvrtom na postupak unovčenja stečajne mase;
 • Sudsko zastupanje u klasičnim parnicama po osnovu osporenih potraživanja.

Sportsko pravo

Naš advokatski tim sa velikim uspehom zastupa sportske organizacije i aktivne sportiste kroz pružanje pravnih saveta i usluga, registraciju sportskih udruženja i vođenju postupaka pred nadležnim Ministarstvom sporta u Republici Srbiji. Naša praksa na ovom polju podrazumeva:

 

 • Tumačenje postojećih statuta nacionalnih saveza i sportskih udruženja;
 • Tumačenje i sačinjavanje profesionalnih i amaterskih ugovora;
 • Zastupanje pred arbitražnim sudovima;
 • Pravno savetovanje prilikom zaključivanja sponzorskih ugovora.

Krivično pravo

Naša kancelarija poseduje veliko iskustvo u zastupanju klijenata u krivičnim postupcima, posebno u procesima sa elementima organizovanog kriminala i privrednog kriminala. Naši advokati sa velikim uspehom zastupaju klijente pred svim sudskim instancama u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori.

 

Kontrola usklađenosti poslovanja

Na poslovnom tržištu RS i RCG, koje često zna da bude promenljivo, klijentima je potrebno pravno i poslovno savetovanje kako bi svoj biznis mogli da usklade sa postojećim pravnim propisima. Usluge advokatske kancelarije „Jeremić legal“ podrazumevaju upravljanje rizikom, ostvarivanje potpune poslovne i tržišne usklađenosti sa pravnim propisima i komunikaciju sa nadležnim državnim organima i institucijama u cilju rešavanja eventualnih problema na ovom polju